torsdag 29. oktober 2009

Spanskkurs

Tre ganger i uka er det spanskkurs. Vår lærer Leana møter opp kl. 9 i godt humør, og vi stiller godt forberedt. Gårsdagens aviser er gjennomlest, det er skrevet resymeer av artikler og vi har plukket ut et grammatisk tema som vi ønsker  gjennomgått. For tiden er det overskyggende temaet Ortegas nylig iverksatte forsøk på å bli gjenvalgt for tredje gang, noe som hittil har vært umulig slik loven har vært tolket. Sonja har alltid et eget tema knyttet til sine forelesninger som hun ønsker å diskutere.

 Jeg har tidligere nevnt at jeg ønsker å få tak på hele verbsystemet, særlig konjunktiv, og etter hvert sitter fraser som "hubiera ... habría ...". Men det er mye mer, og det enkleste burde være å lære seg verbformene utenat. Jeg vet ikke hvor mange verb det er i spansk, men når alle har like mange former som 'aprender' - 'å lære' ovenfor (50 bøyningsformer!), blir det en tour de force å få alt inn i skallen. (Og for interessert: Med alle konstruksjoner ved hjelp av hjelpeverb, er tallet egentlig nærmere 70! Se f.eks. http://www.lingolex.com/spanver.htm).

1 kommentar:

  1. subjuntivo ja... hehehe.. det var en stor glede den dagen det bare satt av seg selv og jeg slutta å tenke på reglene.. lykke til!!

    SvarSlett