tirsdag 27. oktober 2009

En par språklige detaljer

Det spanske språket har en del fellestrekk med norsk, men samtidig en del forskjeller. Mange vet kanskje at man skriver bokstaven  "h" i ord som "hasta la vista", men at "h" ikke uttales her. 

Spansk har imidlertid lyden /m/, som i "muchas gracias" og "muy bien".  Det som er interessant er at denne lyden - /m/ - ikke kan stå i slutten av ord. Følgelig blir det vanskelig for spansktalende å uttale ord som "fem". Det blir fort til "fen". Vår venn William, som kona Carmen selvfølgelig kaller "Willian", er interessert i norsk, og han lærer noe fraser hver uke. Da han skulle lære "Kom!", ble det til "kong", så strever han med å lære forskjellen mellom "kong (Harald) og "kom (hit)". Først må han høre den, så kan han uttale den. Bildet viser skiltet utenfor adventistkirken oppi i gata. I takt med reglene for spansk heter den selvfølgelig "Jerusalen" og ikke "Jerusalem".

Den andre detaljen er også litt morsom. I norsk har vi kombinasjoner av /p/ + /s/ ("tips"), /t/ + /s/ ("vits"), /k/ + /s/  ("boks"). I spansken her er det bare den siste som er mulig, og ord som inneholder /ps/ og /ts/ slås sammen med dem som har /ks/. Derfor går folk på restaurant og bestiller "piksa". Til den drikker de gjerne "Peksi Cola".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar