lørdag 24. oktober 2009

Samfunnsfag


Nicaragua er det største av de sentralamerikanske landene. Arealet er vel 1/3 av Norges areal. Folk  lever først og fremst av å eksportere lamdbruksprodukter. Tradisjonelt har det vært etablerte og rike familier som har dratt størst nytte av dette, for eksempel Somoza-familien som med støtte fra USA satt som diktatorer fra 1937 til sandinistrevolusjonen i 1979.
            Sandinistene startet et jordfordelings-program, og området jeg var på sykkeltur i for et par dager siden, Miraflores, er et slikt område.  I tillegg startet de programmer knyttet til helse og utdanning. Sandinistene vant valget i 1984 med Daniel Orteg som president. Den venstreorienterte politikken som fulgte, med forbindelser til Cuba og Sovjet, ledet til en kontrarevolusjon støttet av amerikanerne. De finansierte Contras, en gruppe av flere tusen opprørere som opererte fra baser i Honduras. Amerikanerne innførte handelsblokade og minela havner. Sandinistene tapte valget i 1990. Landet var da satt kraftig tilbake.  I 2006 ble Daniel Ortega på nytt valgt som president etter å ha vært ute siden 1990.
            En ny vekstperiode startet på nittitallet, men orkanen Mitch, som kom i 1998, gjorde 20 % av folket hjemløse og førte til enorme skader.
            Turistindustrien kommer sannsynligvis til å spille en viktig rolle i framtida. Her finner en regnskoger, vulkaner, strender og byer og tettsteder i klassisk kolonistil.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar