lørdag 11. juni 2011

Vandrende trær

Når trær slår rot, gjør det for å holde det seg på et sted - trodde jeg. I skogen i Indio Maiz så vi et tre som vi så i fjor i Amazonas, nemlig det vandrende treet. Røttene på dette treet starter langt over bakkenivå slik at stemmen starter flere meter opp i lufta. Dersom treet har slått rot et sted der det er ugunstige vekstvilkår, for eksempel lite lys, anlegger det nye røtter i den retningen det skal flytte samtidig som røttene som er på motsatt side avvikles. Slik kan treet bevege seg fra et sted til et annet.

Bildet viser et lite tre i forgrunnet og et større lengre bak. Det er nesten som det lille dilter etter det store.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar