søndag 19. juni 2011

Sonja feires på FAREM, UNAN

Alt har sin ende, slik var det også med Sonjas engasjement i Estelí. Det ble hvisket meg i øret at jeg burde komme opp på universitetet en formiddag, og at jeg burde ha med meg fotoapparatet. Sonja hadde fått noen  motstridene beskjeder, men møtte opp i aulaen der det etter hvert ble ganske folksomt. Og så startet et flere timer langt festmøte med Sonja i sentrum.

Festmøtet, som var flere timer, ble innledet med at et mariachi-orkester viste til beste hva de kunne. Deretter fulgte taler, sang og opptredener,  bidrag fra 1. til 4- årskull av studenter. Sonja ble budt opp til dans av en ung og meget korrekt danser.


Prodekanus holdt en tale hvor han understreket hvilket viktig rolle Sonja hadde hatt i kollegiet de nesten to årene hun hadde arbeidet på FAREM, om hvilke frø som var sådd og hva som kom til å utvikle seg i tiden som kommer. Jeg var meget stolt der jeg satt i salen og gjorde opptak av alt som foregikk, og klumpen i halsen var til dels stor.

Det hele sluttet med at Sonja holdt takketale og sang "Vem kan segla" oversatt til spansk. Deretter var det tusen klemmer,  hilsener og gode ønsker om framtida.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar