søndag 12. juni 2011

Fire statsmakter

Når vi Norge snakker om den fjerde statsmakt, mener vi gjerne pressen. I Nicaragua er den fjerde statsmakt en konstitusjonell realitet. I tillegg til den dømmende, lovgivende og utøvende makt, finnes enda en, nemlig den som er knyttet til valgsystemet. Personer som sitter her har selvsagt makt, og avhengig av hvem som sitter der, vil praksis variere noe, ser det ut til. For å stemme må folk være registrert og ha et bestemt dokument. Nå nærmer det seg valg og avisene skriver om folk som har problemer med å få en "cedula"som gir dem mulighet til å stemme. Det ser ut til at det særlig er sandinistenes motstandere som har dette problemet. Folk henvender seg på det kontoret de trodde de sorterte under, men får beskjed der om at de må gå til et annet kontor og der kan man få beskjed om å gå til et tredje. På denne måten kan velgere bli holdt utenfor valgprosessen selv om de legger stor innsats i å få være med. Det er ikke alle som er enige i at den fjerde statsmakten forsterker demokratiet, slik skiltet til venstre sier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar