lørdag 11. juni 2011

San Juan del Norte

Byen ligger lengst sør i Nicaragua, helt ved grensen mot Costa Rica og med Karibia rett ut. Her har sjørøvere holdt til, om området har vært styrt av engelskmennene. Elva Rio San Juan munner ut her, og ved å følge den innover kommer en til Nicaragasjøen. Fra den vestlige delen av sjøen kan man nå Stillehavet ved å passere en tynn landstripe. Dampskip la til ved utløpet av elva og passasjerene ble transportert over til Stillehavet. Det var derfor ikke rart at de første planene om å bygge en kanal her. Planene ble forkastet, og kanalen ligger i dag i Panama. Byen hadde sitt eget trikkespor, det fantes en liten jernbane, og gatene var brede og rette. I dag er det kun to motorsykler der.

I den senere tida har byen kommet i nyhetene ned bakgrunn i striden mellom Nicaragua og Costa Rica om rettighetene til elva. Striden behandles nå i den internasjonale domstolen i Haag, og saken omtales ofte i avisene.  For nicaraguanerne har elva stor symbolsk verdi, og da vi kunne vise fram klistermerket "Rio San Juan er vår!" ble det nikket anerkjennende.  Det er nok ikke tilfeldig at denne saken holdes varm under forpostfektningene for valget i november i år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar