lørdag 11. juni 2011

Sandinister hedres


Vi satt på hotellet i Masaya da det plutselig ble liv ute i gata. Det var 8. juni, og 32 år siden hadde det vært kraftige kamper i gatene her, og nå var det en de falne som skulle hedres spesielt ved at gata skulle kalles opp etter ham. Under seremonien ble andre helter kalt fram og fikk tildelt diplomer. En general i sandinisthæren fortalte i detalj hva som hadde skjedd i gatene omkring. "Her stod person A, og der borte person B, så rykket vi fram her, trakk oss tilbake der. Så ble person C skutt og vi måtte omgruppere" og så videre. Mange av de omtale satt blent publikum Det var spesielt å komme så når historien. Enda rarere var det å tenke på at 32 år etter krigen i Norge tilsvarer et eller annet år i perioden1972-1977, og jeg kan ikke huske noen feiringer parallelle til det vi opplevde i Masaya. Arrangementet ble avsluttet med høylytt støtte til sandinistpartiet og Daniel Ortega.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar