søndag 12. juni 2011

Femicidio

Forleden så jeg et ord i avisen som jeg ikke har sett før - femicidio - og det slo meg straks at dette er et av de ordene som bidrar til å heve bevissthetsnivået. Ordet stod i en artikkel som omtalte drap på kvinner i Nicaragua. I 2011 er det ved utgangen av mai 40 kvinner som er drept. I fjor på samme tid var antallet 20. Økningen er altså dramatisk. Noen av disse drapene har funnet sted i Estelí, og mange av de skyldige går ennå fri. Drap omtales daglig i avisene, men det er først når det brukes ord som dette, dvs. ord som peker på at det er kvinner som er ofre, at problemet framstår tydeligere.

En vanlig engelsk betegnelse på drap er "homicide, og på www.etymonline.com er opphavet til ordet forklart slik:


homicide Look up homicide at Dictionary.com

"the killing of another person," early 13c., from O.Fr. homicide, from L. homicidium, from homo "man" + -cidium "act of killing" (see -cide)."the  The meaning "person who kills another" (late 14c.) is also from French, from L. homicida, from -cida "killer."


Betegnelsen "femicide" finnes ikke der. Wikipedia har imidlertid et oppslag for ordet, og det viser seg at det er over 200 år gammelt, laget i 1801 nettopp med betydning "the killing of a woman". Google gir 113000 terff på spansk, 464000 på engelsk, og to irrelevante på norsk.
"Machismen dreper" står det på plakaten..Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar