søndag 24. oktober 2010

Hvilken retning?

Noen ganger er det vanskelig å orientere seg. Skal en gå hit eller dit? Høyre eller venstre? Framover eller bakover? Denne palmen i León har fått hjelp til å løse orienteringsproblemene. Det er bare en vei som gjelder - oppover. Dermed står den der i perfekt loddrett posisjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar