mandag 25. oktober 2010

Besøk fra Estelí i Norge

Flere av Sonjas kolleger har nettopp vært i Norge. Avisa til Høgskolen i Vestfold skriver om besøket i sitt siste nummer. Jeg nøyer med med å legge ut en kopi av siden her:
HiVe medvirker til ny førskolelærerutdanning i Nicaragua

Sist oppdatert 22.10.2010 av Jon Olav Skålid

HiVe har i disse dager celebert besøk fra Nicaragua. Ramona Rodríguez Perez er viserektor ved Nicaraguas nasjonale selvstendige universitet (UNAN-Managua) som er det største universitetet i Nicaragua, Reyna Isabel Sevilla M. Reyna er dekan for FAREM-Estelí (Regjonale flerfaglig fakultetet) ved UNAN, og Leana Espinoza er leder for førskolelærerutdanningen i Estelí.

Høgskolen i Vestfold har i flere år hatt et samarbeid gjennom Fredskorpset der lærere fra førskolelærerutdanningen i Estelí er utvekslet ved Høgskolen i Vestfold, og der ansatte fra Høgskolen i Vestfold og Tønsberg kommune er utvekslet med personale fra fakultetet og barnehager i Estelí. 
-  Da samarbeidet med Høgskolen i Vestfold ble etablert i 2006, hadde førskolelærerutdanningen i Estelí ligget nede noen år. Nå har vi fire kull i gang, med til sammen 119 studenter, forklarer Leana Espinoza. – Studiet går over fem år, med samling hver lørdag, siden alle studentene er i jobb ved siden av.
Når jeg spør om hva samarbeidet har betydd, forklarer Ramona Rodriguez, som tidligere var dekan for fakultetet i Estelí, at samarbeidet har vært veldig viktig.
- Først og fremst har samarbeidet betydd en modernisering av utdanningen vår. Vi har sendt våre folk hit, og de er kommet tilbake med nye tanker og ideer, med det resultat at vi har fått en mer moderne førskolelærerutdanning.
Isabel Sevilla M. Reyna supplerer: Det at utdanningen er blitt mer moderne betyr blant annet at førskolelærerstudentene ikke lenger har samme krav i spansk og matematikk som ingeniørene. Slik var det nemlig tidligere. Nå tenker vi mer anvendt kunnskap, og differensierer.
De forteller også at førskolelærerutdanningen er midt i en større prosess som skal resultere i en ny utdanning med nytt pensum.
I Vestfold skal de, foruten å møte de to lærerne fra Estelí som arbeider her, også møte rektor og dekan for å evaluere samarbeidet og drøfte en videreføring. I tillegg er de også interessert i å utvide samarbeidet til også å gjelde andre fagområder, for eksempel ingeniørfag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar