torsdag 27. mai 2010

Handmakt

Vi følger stadig med i byggeprosessen hos naboen. Vi gleder over håndverkere som er i intens aktivitet dagen lang. Murerne arbeider i team preget av mye taus kunnskap. De samarbeider i komplekse samhandlingsmønster uten at det sies så mye. Betong blandes, stein plasseres der den skal, puss skvettes. Samtidig leveres det varer til byggeplassen, f.eks. grus og stein som skal brukes til å heve golvet på hele bygget med en halvmeter. Karene som leverer dette arbeider kun med nevene. I grustaket lemper de grusen på lasteplanet på bilen, og på byggeplassen lemper de det av. Der blir grusen hentet med trillebåre og kjørt inn og deretter jevnet utover.

Som jeg har nevnt tidligere at mange av erfaringene her får meg til å tenke på barndommen for over 50 år siden. Mye av det som skjer her, er parallelt til hva som skjedde på byggeplassene i Matstia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar