mandag 29. november 2010

Sandino

Dette skulle selvfølgelig har stått lenge før. Augusto «Cesar» Sandino (1895-1934) er en politiker det alltid refereres til i Nicaragua. Sandino var opptatt av arbeidernes kår i Mellom-Amerika ytte motstand mot USAs okkupasjon av landet. Han opprettet bondekooperativer i omtådet hvor vi bor nå,  og innledet den første geriljakrig i Latin-Amerika. I 1933, etter at de amerikanske troppene hadde forlatt Nicaragua, undertegnet han fredsavtale. Sandino ble drept av general Somozas menn etter et forsoningsmøte 1934. Han feires som  folkehelt i Nicaragua og er et et symbol på patriotisme og anti-imperialisme. Frente Sandinista de Liberación Nacional  - FSLN  - er en nicaraguansk frigjøringsbevegelse som opprettet i 1961, oppkalt etter Sandino.  FSLN bekjempet diktatoren Somoza og hadde ingen politiske rivaler da revolusjonen var et faktum i juli 1979. 
Rødt og svart er bevegelsens farger, og profilen til Sandino dukker opp i mange sammenhenger. I skolens pensum har han sin selvfølgelige plass. Dukkene er lærerskoleelevers arbeid. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar