mandag 22. november 2010

Allsidig bokhandel

I Antigua, Guatemala kom jeg over en bokhandel som gjorde alvor av folk har lesevansker. Skiltene på ytterveggen gav tydelig signal om at her kunne en finne lesestoff som tilfredstilte ulike behov, men ikke nok med det: Annonseringen tok høyde for at den vanlige leseretningen fra venstre mot høyre kan være vanskelig for enkelte. Ikke bare kunne en få budskapet servert fra høyre mot venstre, altså det motsatte av det som er vanlig, i tillegg var bokstavene snudd 90 grader mot høyre. Det er mulig at omsetningen gikk ned etter at jeg snudde skiltet slik at leseretningen ble ovenfra og ned.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar