søndag 28. november 2010

ANA

Prispengene som Sonja vant i 2009 er gått med til å starte et kurs for førskolelærere. Kurset kalles ANA, Arte - Niñez - Afectividad. Gjennom et helt semester har studentene møtt til forelesninger på lørdager. Gjennom teori og praktisk utøvelse har de utviklet nye sider ved sin kompetanse. Studentgruppen hadde nettopp utstilling oppe på universitetet. Mange fargerike bilder var hengt opp, laget med ulike teknikker og med ulike motiver og uttrykksformer. Det er ikke rart at Sonja er stolt over det hun har fått til. Og jeg er ikke mindre stolt av henne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar