torsdag 18. november 2010

Pløying med okser

De vanligste husdyrene en finner ute på landet er kyr og muldyr. Kua har selvsagt en far, og når han ikke bedriver bedekning er det ikke snakk om å ha glade dager på enga. De som ikke har råd til maskinelt utstyr for å drive jorda, henter da fram seletøyet og setter oksen i arbeid som trekkdyr foran svære kjerrer eller foran plogen. På denne åkeren ble jorda snudd i et sakte og bedagelig tempo, det var nok like varmt for oksene som for dem som styrte plogene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar