søndag 7. februar 2010

Et lite språklig problem

Jeg satt i kø i en taxi og så en tankbil gli sakte forbi. I noen sekunder slo det meg at jeg egentlig var i en potensiell eksplosjonssone, men de tankene forsvant da ordet "Inflamable" passerte forbi bilvinduet. Selv om jeg har sett dette utallige ganger i engelsk form - "inflammable" - uten å spekulere nærmere over det. Nå leste jeg det panske ordet som "Ikke brennbar". Var jeg ikke i en potensiell eksplosjonssone likevel? Forstavelsen  "in-" er jo normalt en nektende forstavelse. "Inkonsekvent" betyr "ikke konsekvent, og "invariabel" er det samme som "ikke variabel". Da må vel "inflamable" være det samme som "ikke brennbar"?

Den gang ei. Forstavelsen "in-" har her en annen betydning. Opphavet er et latinsk ord, flame, som vi kjenner igjen i det norsk flamme. Første del av "inflammare" er "in" som betyr "i". Ordet "inflamable" betyr altså noe som kan  settes "i flammer", og det er jo nettopp slik det forstås av alle - unntatt jeg, som trengte noen sekunder tankespinn i en ettermddagskø for å tilegne meg litt innsikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar