tirsdag 29. juni 2010

Norskkurs

Det er en viss interesse for å lære fremmede språk her i Estelí. I praksis vil det si engelsk. Så da det kom bud fra universitetet om at det var et par som ville lære norsk, ble jeg positivt overrasket og skrev ut tekster fra data-maskinen, kjøpte tusjer og dro oppover. Det var opprinnelig to som skulle til Norge på ett års opphold fra august av, men den ene hadde kommet i bedaring. På den annen side stilte det to som ikke skulle reise før i januar, så dermed var det tre i klassen. Vi gikk gjennom alfabetet, tallene og enkle dialoger. Dermed var første dobbelttime over og alle så forholdsvis kokt ut.
Det er en del forskjeller mellom spansk og norsk uttale, men når en kjenner begge systemene og de to ortografiske systemene kan innlæringsprosessen gjøres litt lettere. Hvis man skriver "jeg" til en spansktalene, får en gjerne uttalen "heg", men hvis en skriver "yei" eller "yey" høres det plutselig litt mer norsk ut. Spansk har jo ikke en h-lyd slik som vi har i norsk, men ved å bruke den spanske bokstaven "j", får en noe som ligner. Et ord som skrives "jan", uttales noe i nærheten av "han" dersom en legge spanske skriveregler til grunn. I tillegg er det jo en del ord som er felles for de to språkene med bare noen små forskjeller. På norsk heter det "problem", på spansk "problema" og så videre. Dermed er vi godt på vei. Alle er glade når de hører at i norsk finnes det bare noen få verbformer (skriv, skrive, skriver, skrev, skrevet) der det i spansk finnes titalls former. De som blir nevnt, men ikke undervist, er de  sidene ved norsk som er mye mer komplisert enn i spansk. Slikt kan man gjøre på et innføringskurs på noen få timer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar