torsdag 31. mars 2011

Ni (?) liv er over

Noen lever evig, andre har sin tilmålte tid her på jorda. Kattene er kanskje i en mellomstilling siden de er utstyrt med ni liv ifølge myten. Hvor denne ideen kommer fra, er uklart. Noen hevder at det den har sitt opphav i kattens evne til å komme seg unna i livstruende situasjoner. Andre sier at det har å gjøre med kattens evne til alltid å lande på føttene når den faller.
Antallet liv kan ha opphav i det hellige tallet tre, og siden tre ganger tre gir ni, har noen festet lit til denne forklaringen. Når viser det seg imidlertid å være usikkert hvor mange liv en katt virkelig har. I spansktalende land er de sagt å ha sju, mens de ifølge tyrkiske og arabiske tradisjoner "bare" har seks.

Ett, seks, sju eller ni liv - katten på bildet var iallfall ferdig med sitt siste der den lå slengt inne på kirkegården i Copán.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar