søndag 13. mars 2011

Student i livets skole

Antonio var vår guide da vi var på tur. Han er født ved elva og har bodde der hele sitt liv, og alt han kunne, sa han, hadde han lært her - i lvets skole. Da vi gled oppover elva så han øyeblikkelig detaljer som det tok lang tid før vi fikk øye på. Fugler, krypdyr eller planter. Ved hjelp av et lite speil sendte han en smal lysstråle inn mellom greinene og da kunne vi se den lille kingfisheren som satt og speidet ned i vannet, eller undulatene som kikket fram gjennom bladverket. Han kjente også godt til de underjordiske dvergene som bodde der, og dette var saker en ikke skulle le av. Alle i landsbyen hadde sett dem, han inkludert. Antonio er en ekspert på alt som rører seg i naturparken, og han har i mange år arbeidet for å ta vare på området, helt fra starten av. Han er virkelig en ekspert direkte fra livets skole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar