onsdag 16. mars 2011

Næringsliv i nabolaget 7.

Da vi kom hit, var det et motorsykkelverksted som terroriserte oss fra morgen til kveld. Alle sykler som ble reparert ble testet i gata  - uten lydpotte. De kjørte fram og tilbake flere ganger, og justerte litt her og litt der tilde ble fornøyd. I fjor skjedde det imidlertid et framskritt. På hjørmet ovenfor huset der det var ei ubebygd tomt, ble det bygd et nytt verksted, og trolig har de skiftet både bransje og kundekrets, for det er langt mindre bråk nå. Nå monteres det nye motorsykler og det fikses på biler, og i nabolaget er det blitt nye roligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar