fredag 6. mai 2011

Venter ...

Borte på hovedveien Panamericana som passerer ikke langt fra huset vårt, ser en ofte folk som står og vifter med handa til forbipasserende biler. Dette skjer for så vidt over hele byen. Hvis det er damer som vifter, er de ikke ute i det ærendet en kunne tro de var ute i.

De vifter nemlig på drosjene som passerer. Når sjåføren stopper, sier en hvor en skal, og hvis det passer med ruten som er lagt opp for de andre passasjerene, kan en hoppe inn. Turen koster vanligvis 8 cordobas på dagtid, dvs. litt under 2 kroner. Det kan virke litt rart at en deler taxi slik, i Norge vil en jo helst ikke ha andre inn i bilen (med unntak av flytaxi). I Nicaragua er det en måte å gjøre turene billigere på. Dersom en vil være eksklusiv og kjøre alene, måe en betale for de ledige setene. Dermed blir en tur fem ganger så dyr - det vil si at den koster i underkant av 10 kroner!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar