fredag 6. mai 2011

Spanskkurs

Skal man bo her borte, er det nødvendig å kunne spansk. Vi har gått på kurs siden vi kom, og holder fremdeles ut. Vi har ulike lærere underveis for å møte forskjellige stemmer, og på bildet sitter Sonja sammen med Omara som hun fremdeles studerer med - flere dager i uka, 2-3 timer hver gang.
Etter halvannet år er det fremdeles mye å ta tak i, men det holder på med nå, er mer avansert enn da vi kom. På den annen side er det jo slik at dess mer enn får ovrsikt over, desto tydeligere blir det at det er enda mer en ikke vet. Nå leser vi tekster og arbeider med språklige uttrykksmåter knyttet til det vanligste verbene i spansk. Det meste av det jeg ikke kan, har jeg skrevet i en notisbok. Og siden det bare er stikkord er den ganske liten -men full av notater.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar