tirsdag 10. mai 2011

Nytt kjøremønster


Veien mellom León og stranda ble oppgradert for et par år siden. Det førte til at det gikk raskere å komme seg til stranda - og så ble det billigere. En taxitur på 20 km koster i dag ca 50 kroner, og det går ganske raskt. Så raskt at politiet har lagt inn rumlefelt i veibanen for å få ned hastigheten. Dette er ikke fartsdumper akkurat, men stripene er høye nok til at en må kjøre saktere. Stripene er plassert før fotgjengerovergangene på veien.

Det vi si … det finnes jo andre løsninger. Etter at stripene kom på plass, har biler og busser begynt å kjøre på motsatt side av veien for å komme klar av disse feltene. Det fører til farlige situasjoner når det kommer møtende trafikk. Dermed har politiet vært nødt til å sette opp poster som observerer trafikken og bøtelegger overtrederne. Etter det jeg har sett er nå et komrpomiss som gjelder. Dersom en har to av hjulene inne på feltet, blir en ikke stoppet ved kontrollpunktet. Dersom er bilene så vidt innpå feltet, men samtidig stenger de motgående kjørebane. Alt i alt er jeg usikker på om dette er en forbedring. Som bildet viser, kjører vi på venste side av veien og unngår hele feltet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar