onsdag 29. september 2010

Flom i Estelí

I fjor klaget folk over at det hadde kommet lite nedbør. I år mener alle er det er kommet alt for mye. "Slik ha det ikke vært siden orkanen Mitch herjet i 1998", sier mange. Det kontinuerlige regnet de siste ukene har ført til store problemer i mange land i Sentral-Amerika. Det er stadig reportasjer om folk som msiter hus og heim, og som må evakueres til sikre steder.
Hittil har vært skånet for skader her oppe i Estelí, men i løpet av de siste dagene har mye endret seg. Vannføringen i elva er nå så stor at den truer deler av byen. Enkelte bydeler er evakuert, veier er i ferd med å graves ut, og bruer står under vann. Dette rammer trafikken og sikkerheten til beboerne her. Skolene er stengt, det samme gjelder universitetet.
I går syklet vi en tur rundt for å se. I sørenden av byen ligger den såkalte "Jernbrua" - "Puente de Hierro". Her var elva i ferd med å vaske ut veien. Etter at den passerte under brua begynte den å grave ut en del av en sving i løpet, dermed oppstod det en en svær virvel som ytterligere satte fart i utgravningen. Snart utviklet det seg en strøm i motsatt retning av elva, og den grov seg inn mot veien. Nå drev de og fylte stein for å hindre at veien ble skåret av.



Brua som Sonja sykler over var fullstendig dekket med vann. Her var strømmen sterk, men brua ser ut til å stå imot. Den er bygd uten rekkverk slik at trestammer og annet som kommer med vannet, ikke stopper opp og danner demning. Det ville vært katastrofalt siden hele dalen oppover ville bli fylt med vann, og det ville ha vært fare for dem som bor langs kanten av elvedalen. Selvfølgelig var det en kar som skulle rett hjem etter å ha vært på bar.  Han er senere ikke funnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar