torsdag 1. juli 2010

Anekdote

Fram til 1979 var Nicaragua et dktatur som hadde vært styrt av familien Somoza i årtier. Fram til 1967 til 1979 satt Anastasio Somoza Debayle som president, og som sine slektninger, regjerte han landet som om det var hans private eiendom.
Jeg er ofte ute og sykler, gjerne på landeveien. Underlaget der er oftest brostein lajeg iget av betong. Mil på mil av den kan en kjøre over, og innen i byer og tettsteder er dne særdeles vanlig. Hvorfor den er å foretrekke framfor asfalt, vet jeg ikke, en sak kan være at det er lettere å reparere skader på veidekket.
Da Somoza var president, kunne han sikkert stikke fingrene rett i statskassen og forsrt,yne seg med det han trengte. Slike ran kunne imidlertid gjøres mer elegante, og anekdotene jeg har hørt, viser en  måte elegansen kom til uttrykk på. Siden innbyggerne krevde bedre veier, burde de få det (gode veier gjorde det også lettere å frakte mlitære styrker). Gode veier var synonymt med brosteinslegging. Staten hadde ingen brosteindsfabrikker. Steinen måtte derfor kjøpes fra private produsenter. Og hvem andre enn Somoza eide fabrikkene? Og hvem andre solgte stein til overpris og ble søkkrik?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar