mandag 4. april 2011

Praktiske språkproblemer

Spanske substantiv er enten hankjønn eller hunkjønn. En leser av kjønn på endelsen av ordene. Slutter de på d-ion-z-a er det som regel hunkjønnsord, slutter de på l-o-n-e-r-s er det som regel hankjønnsord. Dersom det settes et adjektiv foran substantivet, skal det ha ending som samsvarer med kjønnet på substantivet. I tillegg må en ta hensyn til om substantivet er i entall eller flertall.
Systemet er ganske likt norsk, egentlig, men det er en del forskjeller. Mens norsk har samme adjektivform for hankjønns- og hunkjønnssubstantiv "en snill far, ei snill mor", vil adjektivene (som "snill") få hankjønns- og hunkjønnsendelser avhengig av hvilke ord adjektivet står til. endelsene er "-a", "-as" for hunkjønn entall  og flertall, og "-o" , "-os" for hankjønn entall  og flertall.

Spansk har, som norsk; endret seg etter den feministiske bevegelsen som startet på 1970-tallet. I norsk har valgt å finne felles ord for yrkesutøvere. Ord som "lærerinne" eller "sykepleierske" er nesten ikke i bruk. Nå heter det "lærer, sykepleier" om yrkesutøvere av begge kjønn. Ordene er blitt mer nøytrale. I spansk har en beholdt begge hankjønns- og hunkjønns, og det reflekteres i adjektivendelsene.

På bildet kan en se at tilskuerne til showet ønskes velkomne - "bienvenidos". Dette er hankjønnsformen av substantivet, hunkjønnsformen er "bienvenidas". I stor grad kan en ennå bruke hankjønnsformen når en omtaler en gruppe der begge kjønn er representert. I prinsippet kan det være slik at hankjønnsformen brukes selv om det bare er én mann og ti kvinner. Dette er det gjort opprør mot. Kvinnene vil også bli sett tydeligere i språket. Dermed har man i mange tilfeller valgt å bruke fulle former som representerer begge kjønn, som når en i snakker om "hijos/hijaas" - "gutter/jenter".

Dette kan føre med seg lange uttrykksmåter hvis en skriver ord fullt ut. Skulle en skrive "velkommen" måtte det bli "bienvenidos" til herrene og "bienvenidas" til damene: "bienvenidos/bienvenidas". Dette blir for langt, men en kan økonomisere ved å skrive et av ordene fullt ut, og så la den motsvarende endelsen representere det andre ordet, det vil si "bienvenidos/-as" slik som på bildet.

Ikke overraskende er det hankjønnsformen som skrives fullt ut. Hunkjønnsformen angis bare med endelsen "-as". Kunne det ha vært omvendt? I teorien "ja", men jeg har aldri sett det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar